1. Trang chủ
  2. Tags "đổi tên sheet trong excel"

Cách đổi tên sheet trong excel

Cách đổi tên sheet trong excel

Để theo dõi các sheet dễ dàng hơn thì chúng ta phải đổi tên sheet trong excel, chứ cứ để sheet 1, sheet 2 thì sẽ rất khó theo dõi khi xem lại.

Tin tức ngẫu nhiên

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.