1. Trang chủ
  2. Excel

Cách sử dụng hàm CONCATENATE hàm nối chuỗi trong excel

03/11/2016 Av Av

Đôi lúc bạn sẽ muốn nỗi 2 chuỗi lại với nhau, như nối chuội cột tên với cột quê quán chẳng hạn, vậy bạn phải làm sao? Hãy sử dụng hàm CONCATENATE để có thể nối được 2 chuỗi đó lại

Cách sử dụng hàm CONCATENATE

CONCATENATE là hàm giúp bạn nỗi nhiều chuỗi lại với nhau

Cấu trúc: =CONCATENTE(text1,text2…)

Text1 là chuối cần nối thứ nhất

Text 2 là chuỗi thứ 2 và còn nhiều chuỗi nữa…

Để có thể hiểu rõ hơn về hàm nỗi chuỗi CONCATENATE chúng ta đi vào một ví dụ dưới đây nhé

Hãy nối cách chuối ký tự của các cột lại với nhau

ham-noi-chuoi

Nỗi chuối cột Tên với giớ tính

Ta sẽ có công thức =CONCATENATE(B3," giới tính ",C3) ( ta có thể thêm chữ vào cũng được ở đây mình thêm từ giới tính) và kết quả sẽ được như trong ảnh.

ham-noi-chuoi-1

Nỗi chuối cột Tên với giớ tính và điểm

Ta sẽ có công thức = CONCATENATE(B4," giới tính ",C4," được ",D3," điểm") (ở đây mình cũng thêm từ giới tính và từ điểm) và kết quả sẽ được như trong ảnh.

ham-noi-chuoi-2

Tuy chỉ với cú pháp hết sức đơn gian thui nhưng nhiều lúc bạn sẽ cần dùng đến hàm này đó nếu bạn muốn nối nhiều chuỗi với nhau thì sử dụng công thức Cấu trúc: =CONCATENTE(text1:text…) nhé

Video hàm CONCATENATE

Tag: Học excelCách sử dụng hàm CONCATENATE

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.