1. Trang chủ
  2. Excel

Tìm hiểu về hàm chia lấy số dư (Mod) và hàm chia lấy số dư (QUOTIENT) trong excel

02/11/2016 Av Av

Ở bất kỳ công thức tính toán nào bạn cũng không thể bỏ được hàm chia, vậy bạn đã biết hàm chia trong excel chưa.

Cách sử dụng hàm chia lấy số dư (Mod) và hàm chia lấy số dư (QUOTIENT) trong

Trong excel cũng cho ta 2 hàm là MOD và QUOTIENT để có thể lấy được phần dư và phần nguyên.

MOD: là hàm lấy phần dư

QUOTIENT: là hàm lấy phần nguyên

Hàm chia lấy số dư (Mod)

Đầu tiên ta đi tìm hiểu cách sử dụng hàm MOD hàm chia lấy phần dư

Cú pháp: = MOD(number,divisor)

  • Number:số muốn tìm số dư
  • Divisor:số chia

Các bạn cần lưu ý một chú là dầu của kết quả chỉ phụ thuộc và số chia hay divisor, và nếu giá trị của số chia mà bạn để là 0 sẽ báo lỗi

Ví dụ: Tính Hàm MOD như trong bảng

Ham-mod

Sau khi áp dụng công thức ta sẽ có được kết quả như sau: =MOD(C4,D4) Hay như ảnh dươi đây.

Ham-mod-1

Hàm chia lấy số nguyên (QUOTIENT)

Đối với hàm QUOTIENT thì người lấy chúng ta lấy phần nguyên

Cú pháp: = QUOTIENT(numerator,denominator)

  • Numerator: là số bị chia
  • Denominator: là số chia

Đối với hàm này công thức chỉ báo lỗi nếu chúng không phải là số, và số chia là số không.

Ví dụ: Tính Hàm QUOTIENT như trong bảng

ham-QUOTIENT

Sau khi áp dụng công thức ta sẽ có được kết quả như sau: =QUOTIENT(C4,D4) Hay như ảnh dươi đây.

ham-QUOTIENT-1

Video hàm chia lấy số dư (Mod) và hàm chia lấy số dư (QUOTIENT) trong excel

Qua bài viết kenhit.vn hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn hiểu hơn thế nào là hàm chia lấy số dư (Mod) và hàm chia lấy số dư (QUOTIENT) trong excel. Chúc các bạn thành công! 

Tag: Học excelHàm chia lấy số dư (Mod)Hàm chia lấy số nguyên (QUOTIENT)

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.