1. Trang chủ
 2. Excel

Cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

09/09/2017 Av Av

YIELDDISC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là lợi tức của một chứng khoán trả lãi định kỳ.

Hướng dẫn sử dụng hàm yielddisc trong excel

Cú pháp:

= YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

Trong đó:

 • Settlement là ngày thanh toán chứng khoán.
 • Maturity là ngày đáo hạn của chứng khoán.
 • Rate là lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán.
 • Pr là giá chứng khoán theo mệnh giá 100 đô-la.
 • Redemption là giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.
 • Frequency là số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm.
 • Basis là loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Chú ý:

 • Trong trường hợp settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ thì khi đó hàm tính YIELD sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE
 • Trong trường hợp rate nhỏ hơn 0 thì khi đó hàm tính YIELD sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .
 • Trong trường hợp pr nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc nếu redemption nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì khi đó hàm tính YIELD sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .
 • Trong trường hợp frequency là bất kỳ số nào khác 1, 2 hoặc 4 thì khi đó hàm tính YIELD sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .
 • Trong trường hợp basis nhỏ hơn 0 hoặc nếu basis lớn hơn 4 thì khi đó hàm tính YIELD sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ:

Tính lợi tức của một chứng khoán trả lãi định kỳ với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-YIELDDISC-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C9 như sau:

cach-su-dung-ham-YIELDDISC-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính như sau:

cach-su-dung-ham-YIELDDISC-trong-excel-2

Trong trường hợp settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ thì khi đó hàm tính YIELD sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE như dưới đây:

cach-su-dung-ham-YIELDDISC-trong-excel-3

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính YIELD trong excel

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT

CHÚC THÀNH CÔNG

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm yielddisc trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Tất

Tất cả những lỗi về cài đặt và sử dụng kaspersky

Phần mềm hay bộ cài đặt nào cũng có thể xẩy ra lỗi trong khi cài đặt và và phải những lỗi khó hiểu và kaspersky cũng vậy có khá nhiều lỗi khi bạn cài đặt và sử dụng.

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.