1. Trang chủ
  2. Excel

Tìm hiểu các hàm chuối và văn bản trong excel

23/08/2016 Av Av

Excel như một thế giới bí ẩn và trong đó chúng chứa rất nhiều các loại hàm và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu chúng đó là các hàm chuối và văn bản nhé.

1.Hàm Char

Là một hàm chuyển đối số theo bảng mã ANSI hàm này có miền giá trị là từ 1 đên 255 sáng kí tự tương ứng với bản ANSI

Cấu trúc: Char (number)

2.Hàm clean

Hàm có tác dụng loại bỏ những ký tự không in được trong chuỗi

Cấu trúc: CLEAN (text)

3.Hàm code

Hàm trả về mã số của 1 chuỗi ký tự đầu tiên text

Cấu trúc: code (text)

4.CONCATENATE

Hàm nối các chuỗi lại với nhau thành 1 chuỗi.

Cấu trúc: CONCATENATE (text 1, text2,…)

5.Hàm Dollar

Giúp chuyển số thành dạnh tiền tệ của mỹ và làm tròn luôn theo ý mình muốn

Cấu trúc: DOLLAR(number, decimals).

6.Hàm Exact

Hàm so sánh 2 chuỗi nếu không giống nhàu thì trả về là false, ngược lại đúng là true

Cấu trúc: EXACT(text1, text2).

7.Hàm find

Cấu trúc: FIND(find_text, within_text, start_num).

Hàm tìm vị trí bắt đầu của 1 chuỗi

8.Hàm left

Hàm trả về ký tự có thể là 1 hay 2 or nhiều hơn, hàm lấy ký tự từ bên trái sang phải.

Cấu trúc: left (text, num_chars)

9.Hàm right

Hàm trả về ký tự có thể là 1 hay 2 or nhiều hơn, hàm lấy ký tự từ bên phải sang trái.

Cấu trúc: right (text, num_chars)

10.Hàm Len

Hàm để đếm ký tự trong 1 chuỗi text

Cấu trúc: Len (text)

11.Hàm MID

Hàm lấy ký tự từ giữa

Cấu trúc: MID (text, start_num, num_chars).

12.Hàm lower

Hàm có tác dụng đổi chữ hoa thành chữ thường

Cấu trúc: lower (text)

13.Hàm VALUE.

Cú phápVALUE(text).

Hàm Chuyển một chuỗi thành một số.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: Excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Cách

Cách chèn ảnh vào powerpoint

Để thành công cho một bài trình chiếu powerpoint thì việc chèn ảnh vào là không thể thiếu, do đó hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chèn ảnh vào powerpoint 2007, 2010, 2013 và 2018.

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.