Tags: "Lỗi không mở được corel x7 sau khi cài song"

lỗi corel x7 vgcore.dll.error code: -1073741795 corel x7

lỗi corel x7 vgcore.dll.error code: -1073741795 corel x7

Mình cài đặt bản corel x7 rất hay gặp lỗi hiển thị ra thông báo vgcore.dll.error