Tags: "Cách lên đồ cho Teemee"

Cách chơi lên đồ, bảng ngọc cùng phù hiệu cho Teemee mùa 11

Cách chơi lên đồ, bảng ngọc cùng phù hiệu cho Teemee mùa 11

Muốn bảo kê tốt với Teemee anh em phải biết cách lên đồ, bảng ngọc kết hợp phù