Tags: "Bảng ngọc phù hiệu cho Annette"

Cách chơi lên đồ cùng bảng ngọc phù hiệu cho Annette mùa 11

Cách chơi lên đồ cùng bảng ngọc phù hiệu cho Annette mùa 11

Annette là trợ thủ mạnh nếu biết cách lên đồ, bảng ngọc cùng phù hiệu