Máy tính online

Với những người làm văn phong thì máy tính online là một chiếc máy tính không thể thiếu, Và trang web này sẽ cung cấp cho bạn một chiếc máy tính online đầy đủ chức năng giúp các bạn phục vụ tính toán.

Tính năng của máy tính online

Phím tính toán công trừ nhân chia cơ ản

Tính được các hàm cos, sin..

Tính được căn bậc 2, 3…

Tính được hàm log

Tính được phần trăm

Tính được cả số mũ

Ngoài ra sau khi tính toán còn xem lại được lịch sử tính toán

Hiện tại với tiện ích máy tính online này thì mình cho rằng như vật là khá ổn với những người cần sử ít máy tính trong công việc.

Hy vọng với tiện ích máy tính online này có thể giúp ích được cho mọi người.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.