1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm tính stdev trong excel

21/03/2017 Av Av

STDEV là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu

Cách sử dụng hàm tính stdev trong excel

Cú pháp:

=STDEV(number1,[number2],...)

Trong đó:

  • Number 1 là đối số đầu tiên
  • Number 2 là đối số thứ 2, đối số tùy chọn. Đối số dạng số tối đa là 255

Chú ý:

  • Đối số trong hàm tính có giá trị dạng tên, mảng hoặc số
  • Đối số bắt buộc phải có giá trị dạng số. Trong trường hợp đối số có dạng mảng hoặc tham chiếu mà không quy đổi được về dạng số thì hàm tính sẽ trả về giá trị lỗi
  • Ta có STDEV sử dụng công thức như dưới đây

cach-su-dung-ham-STDEV-trong-excel

Ví dụ:

Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu với thông tin như bảng tính bên dưới đây

cach-su-dung-ham-STDEV-trong-excel-1

Bước 1: nhập hàm tính tại ô B10

cach-su-dung-ham-STDEV-trong-excel-2

Bước 2: Enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-STDEV-trong-excel-3

Trong trường hợp trong mảng dữ liệu chứa một ô trống thì giá trị đó sẽ được bỏ qua

cach-su-dung-ham-STDEV-trong-excel-4

Trên đây là bài viết hướng dẫn về cách sử dụng hàm tính STDEV trong excel

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm tính stdev trong excel

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.