1. Trang chủ
 2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm tính oddfprice trong excel

20/07/2017 Av Av

ODDFPRICE là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trên mỗi $100 mệnh giá của một chứng khoán có kỳ thứ nhất là kỳ lẻ

Những hàm thông dụng trong excel

Cách sử dụng hàm tính oddfprice trong excel

Cú pháp hàm tính oddfprice:

=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

Trong đó:

 • Settlement là ngày thanh toán chứng khoán.
 • Maturity là ngày đáo hạn của chứng khoán.
 • Issue là ngày phát hành chứng khoán.
 • First_coupon là ngày phiếu lãi thứ nhất của chứng khoán.
 • Rate là lãi suất của chứng khoán.
 • Yld là lợi tức hàng năm của chứng khoán.
 • Redemption là giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.
 • Frequency là số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm.
 • Basis là cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Chú ý:

 • Basis là giá trị tùy chọn
 • Các giá trị còn lại ngoài Basis đều là đối số bắt buộc
 • Trong trường hợp settlement, maturity, issue hoặc first_coupon không phải là ngày hợp lệ thì khi đó hàm tính ODDFPRICE sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! .
 • Trong trường hợp rate nhỏ hơn 0 hoặc nếu yld nhỏ hơn 0 thì khi đó hàm tính ODDFPRICE sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .
 • Trong trường hợp basis nhỏ hơn 0 hoặc nếu basis lớn hơn 4 thì khi đó hàm ODDFPRICE sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ hàm tính oddfprice:

Tính giá trên mỗi $100 mệnh giá của một chứng khoán có kỳ thứ nhất là kỳ lẻ với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-ODDFPRICE-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-ODDFPRICE-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-ODDFPRICE-trong-excel-2

Trong trường hợp settlement, maturity, issue hoặc first_coupon không phải là ngày hợp lệ thì khi đó hàm tính ODDFPRICE sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! . như hình ảnh bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-ODDFPRICE-trong-excel-3

Trong trường hợp rate nhỏ hơn 0 hoặc nếu yld nhỏ hơn 0 thì khi đó hàm tính ODDFPRICE sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! như hình ảnh bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-ODDFPRICE-trong-excel-4

Trên đây là bài viết hướng dẫn về cách sử dụng hàm tính ODDFPRICE trong excel.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm tính oddfprice trong excel

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.