1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm tính mode trong excel

21/03/2017 Av Av

MODE là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị thường xuyên xảy ra hoặc hay lặp lại nhiều nhất trong một phạm vi dữ liệu.

Cách sử dụng hàm tính mode trong excel

Cú pháp

=MODE(số 1,[số 2],...)

Trong đó:

  • Number 1 là đối số đầu tiên cho những gì bạn muốn tính toán
  • Number 2 là đối số thứ 2

Chú ý:

  • Đối số thuộc hàm có thể là số hoặc tên hoặc mảng hoặc tham chiếu
  • Đối số có dạng văn bản hoặc ô trống thì sẽ được bỏ qua. Nếu có giá trị bằng 0 thì vẫn được tính
  • Trong trường hợp tập hợp dữ liệu không có giá trị nào trùng lặp thì hàm tính sẽ không tính toán được và xảy ra lỗi

Ví dụ:

Tính toán giá trị thường xuyên xảy ra hoặc hay lặp lại nhiều nhất trong một phạm vi dữ liệu với thông tin như bảng tính bên dưới đây

 cach-su-dung-ham-MODE-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C8

cach-su-dung-ham-MODE-trong-excel-1

Bước 2: Enter để nhận kết quả của hàm tính

cach-su-dung-ham-MODE-trong-excel-2

Như vậy các bạn có thể thấy kết quả là 3.2

Nhìn bằng mắt thường và đếm ta cũng tìm được ô chứa dữ liệu 3.2 là được lặp lại nhiều nhất trong tập hợp C2:C8

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về hàm tính MODE trong excel.

Các bạn có thể lấy ví dụ khác tùy thích để thực hành cho việc sử dụng hàm tính được thông thạo hơn

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm tính mode trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.