1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm tính lcm trong excel

19/07/2017 Av Av

LCM là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là bội số chung nhỏ nhất của các số nguyên

Cách sử dụng hàm tính lcm trong excel

Cú pháp hàm tính lcm:

=LCM(number1, [number2], ...)

Trong đó:

  • Number1 là số bắt buộc
  • Number 2 và các số tiếp theo là giá trị tùy chọn

Chú ý:

  • Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm LCM sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! .
  • Trong trường hợp bất kỳ đối số nào nhỏ hơn không thì khi đó hàm LCM sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .
  • Trong trường hợp LCM(a,b) lớn hơn hoặc bằng 2 mũ 53 thì khi đó hàm LCM sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ hàm tính lcm:

Tính bội số chung nhỏ nhất của các số nguyên với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính excel bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-LCM-trong-excel

Bước 1: Các bạn nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-LCM-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-LCM-trong-excel-2

 Như vậy kết quả cho ta thấy bội số chung nhỏ nhất của 34,54,67 là 61506

Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm LCM sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! .như hình ảnh bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-LCM-trong-excel-3

Trong trường hợp bất kỳ đối số nào nhỏ hơn không thì khi đó hàm LCM sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .như hình ảnh bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-LCM-trong-excel-4

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính LCM trong excel. Biết được công thức này rồi các bạn có thể giải quyết rất nhiều bài toán trong học tập

Những hàm thông dụng trong excel

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

 

Tag: Học excelCách sử dụng hàm tính lcm trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Cách

Cách giảm dung lượng video hay nén dung lượng video

Để có thể lưu trữ được video nhiều thì chúng ta cần phải giảm dụng lượng video, sau khi nén dung lượng video lại thì từ một video dung lượng lớn thành một video dung lượng nhỏ mà chất lượng vẫn đảm bảo.

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.