1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Rows trong excel

22/03/2017 Av Av

ROWS là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là số của các hàng trong một tham chiếu hoặc một mảng. Về công dụng thì hàm ROWS cũng như hàm ROW nhưng ROWS là hàm tìm kiếm nâng cao hơn so với hàm ROW

Cách sử dụng hàm Rows trong excel

Cú pháp:

=ROWS(array)

Trong đó:

  • Array là một mảng hay tham chiếu đến phạm vi ô

Ví dụ:

Tìm số của các hàng trong một tham chiếu hoặc một mảng với thông tin như bảng tính bên dưới đây

cach-su-dung-ham-ROWS-trong-excel

Bước 1: Ta tìm số hàng trong tham chiếu A1:B12. Nhập cú pháp của hàm tính tại ô B2 như bên dưới đây

cach-su-dung-ham-ROWS-trong-excel-1

Bước 2: Enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-ROWS-trong-excel-2

Như vậy trong tham chiếu A1:B12 ta đã tìm ra được số hàng đó là 12

Bước 3: Tiếp theo ta tìm số hàng trong số mảng. Nhập cú pháp hàm tính tại ô B3

cach-su-dung-ham-ROWS-trong-excel-3

Bước 4: Enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-ROWS-trong-excel-4

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về các bước để sử dụng hàm tính ROWS trong excel

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT

Tag: Học excelCách sử dụng hàm Rows trong excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Hướng

Hướng dẫn tạo chữ nghệ thuật trong word 2010,2013,2016

Bạn muốn làm rõ ý, làm nổi bật một dòng chữ nào đó trong đoạn văn bản, hoặc các tiêu đề  trở nên hấp dẫn người đọc hơn. Có rất nhiều cách để làm được điều đó.

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.