1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm pricedisc trong excel

18/01/2017 Av Av

Hàm PRICEDISC trong excel là hàm tính toán trả về giá trị mệnh giá 100$ của một chứng khoán đã được chiết khấu

Cách sử dụng hàm pricedisc trong excel

Công thức: = PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, basis).

Trong đó:

·        Settlement là ngày kết toán

·        Maturity là ngày đáo hạn

·        Discount là tỷ lệ chiết khấu

·        Redemption là giá trị trả lại của chứng khoán tính trên đơn vị 100$

·        Basic là cơ sở dùng để đếm ngày

Chú ý:

·        Nếu settlement, maturity và basis là các số thập phân thì hàm sẽ cắt thành số nguyên

·        Nếu ngày đáo hạn và ngày kết toán không phải là giá trị ngày thì hàm sẽ báo lỗi

·        Nếu basic không thuộc 1 trong các số 0,1,2,3,4 thì hàm sẽ báo lỗi

·        Hàm được tính toán trên công thức như dưới đây

PRICEDISC = redemption – discount x redemption x

Ví dụ:

Tính toán giá trị hoàn lại của giá trị chứng khoán dựa trên mệnh giá 100$

cach-su-dung-ham-pricedisc-trong-excel

Bước 1: nhập hàm tại ô E3

cach-su-dung-ham-pricedisc-trong-excel-1

Bước 2: enter để nhận kết quả

cach-su-dung-ham-pricedisc-trong-excel-2

Như vậy là các bạn đã biết cách sử dụng hàm tính PRICEDISC

Tag: Học excelCách sử dụng hàm pricedisc trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Phần

Phần mềm kiểm tra pin laptop, cách kiểm tra độ chai pin laptop

Cách kiểm tra độ chai pin laptop sẽ giúp bạn biết tính trạng pin của mình hiện tại đã bị chai bao nhiêu phần trăm, Hôm nay mình xin chia sẻ một số phần mềm giúp bạn kiểm tra độ chai pin laptop chính xác nhất.

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.