1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm fv trong excel

18/07/2017 Av Av

FV là hàm tính toán trong excel để sử dụng cho việc tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định

Đọc thêm

Cách sử dụng hàm fv trong excel

Cú pháp hàm fv:

= FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])

Trong đó:

  • Rate là lãi suất theo kỳ hạn.
  • Nper là tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim.
  • Pmt là khoản thanh toán cho mỗi kỳ
  • Pv là giá trị hiện tại.
  • Type là số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

Chú ý:

  • Nếu đối số type bị bỏ qua thì khi đó nó sẽ được giả định là 0.
  • Rate, Nper, Pmt là 3 đối số bắt buộc

Ví dụ hàm fv:

Tính toán giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên một mức lãi suất cố định với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính excel bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-FV-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-FV-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính như sau:

cach-su-dung-ham-FV-trong-excel-2

Trong trường hợp hàm tính có một đối số chứa giá trị không phải dạng số thì hàm tính sẽ trả về kết quả lỗi như dưới đây:

cach-su-dung-ham-FV-trong-excel-3

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính FV trong excel

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn

CHÚC THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm fv trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.