1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm f.inv.rt trong excel

18/07/2017 Av Av

F.INV.RT là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là nghịch đảo của phân bố xác suất F (bên phải).

Cách sử dụng hàm f.inv.rt trong excel

Cú pháp hàm f.inv.rt:

=F.INV.RT(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

Trong đó:

  • Probability là xác suất gắn với phân bố lũy tích F
  • Deg_freedom1 là bậc tự do ở tử số.
  • Deg_freedom2 là bậc tự do ở mẫu số.

Chú ý:

  • Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm F.INV.RT sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Trong trường hợp probability nhỏ hơn 0 hoặc probability nhỏ hơn 1 thì khi đó hàm F.INV.RT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Trong trường hợp deg_freedom1 hoặc deg_freedom2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
  • Trong trường hợp deg_freedom1 nhỏ hơn 1 hoặc deg_freedom2 nhỏ hơn 1 thì khi đó hàm F.INV.RT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ hàm f.inv.rt:

Tính nghịch đảo của phân bố xác suất F (bên phải) với thông tin như hình ảnh bảng tính excel bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-F.INV.RT-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-F.INV.RT-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-F.INV.RT-trong-excel-2

Như vậy ta có kết quả nghịch đảo của phân bố xác suất F là 17.24509662

Trong trường hợp deg_freedom1 nhỏ hơn 1 hoặc deg_freedom2 nhỏ hơn 1 thì khi đó hàm F.INV.RT sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! như dưới đây:

cach-su-dung-ham-F.INV.RT-trong-excel-3

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính F.INV.RT trong excel. Hy vọng bài viết này của mình sẽ hữu ích đối với các bạn

Những hàm thông dụng trong excel

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm f-inv-rt trong excel

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.