1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm countifs trong excel

17/07/2017 Av Av

COUNTIFS là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là đếm số lần tất cả tiêu chí được thỏa mãn

Cách sử dụng hàm countifs trong excel

Cú pháp hàm countifs :

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

Trong đó:

  • criteria_range1 là phạm vi thứ nhất
  • criteria1 là tiêu chí dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu
  • criteria_range2, criteria2, ...là những phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết của chúng

Chú ý:

  • criteria_range1 và criteria1 là hai đối số bắt buộc
  • criteria_range2, criteria2, ...giá trị tùy chọn
  • Hàm tính cho phép tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.
  • Trong trường hợp đối số tiêu chí là tham chiếu tới một ô trống thì khí đó hàm tính COUNTIFS sẽ coi ô trống là giá trị 0.

Video hướng dẫn sử dụng hàm countifs trong excel

Ví dụ hàm countifs :

Đếm số lần tất cả tiêu chí được thỏa mãn với thông ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-COUNTIFS-trong-excel

  1. Đếm xem có bao nhiêu lần công nhân Nguyễn Văn A được thưởng chuyên cần trong T1, T2 và T3 (chỉ trong T1)

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô B6 như sau:

cach-su-dung-ham-COUNTIFS-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính như sau:

cach-su-dung-ham-COUNTIFS-trong-excel-2

Như vậy là có 1 lần duy nhất công công nhân Nguyễn Văn A được thưởng chuyên cần trong  T1, T2 và T3 (chỉ trong T1)

  1. Đếm xem có bao nhiêu người được thưởng chuyên cần trong T1 và T2 của họ (Trần Văn B và Ngô Quang C)

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô B7 như sau:

cach-su-dung-ham-COUNTIFS-trong-excel-3

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-COUNTIFS-trong-excel-4

Như vậy là có 2 người được thưởng chuyên cần trong  T1 và T2 của họ (Trần Văn B và Ngô Quang C).

Trên đây là bài viết hướng dẫn về cách sử dụng hàm tính COUNTIFS dùng để đếm số lần tất cả tiêu chí được thỏa mãn trong excel

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm countifs trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Các

Các trang web tuyển dụng hàng đầu việt nam

Trong bài viết này mình xin chia sẻ cho những bạn cách web tuyển dụng hàng đầu việt nam để giúp những bạn cần tìm việc làm, hay những nhà tuyển dụng tìm được các ứng viên cho công ty của mình

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.