1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm betadist trong excel

21/03/2017 Av Av

BETADIST là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là mật độ xác suất beta lũy tích

Học cách sử dụng hàm betadist trong excel

Cú pháp: = BETADIST(x,alpha,beta,[A],[B])

Trong đó:

  • X là giá trị giữa A và B
  • Alpha là tham biến của phân phối
  • Beta là tham biến của phân phối
  • A là cận dưới của khoảng x
  • B là cận trên của khoảng x

Chú ý:

  • Các tham số có trong hàm tất cả đều được thể hiện dưới giá trị số. Nếu trong trường hợp các tham số trong hàm không phải giá trị số thì hàm sẽ không nhận dữ liệu và trả về giá trị lỗi #value
  • Alpha và Beta luôn luôn lớn hơn 0. Trong trường hợp nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0 thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #num
  • Trong trường hợp x < A, x > B, hoặc A=B thì hàm tính trả về giá trị lỗi #NUM

Ví dụ:

Tính mật độ xác suất beta lũy tích với thông tin như hình ảnh bảng tính bên dưới đây

cach-su-dung-ham-BETADIST-trong-excel

Bước 1: Nhập hàm tính tại ô C7

cach-su-dung-ham-BETADIST-trong-excel-1

Bước 2: Enter để nhận kết quả

cach-su-dung-ham-BETADIST-trong-excel-2

Như vậy đối với tham số x, alpha, beta, A, B cho trước khi ta sử dụng hàm tính mật độ xác suất beta lũy tích (BETADIST) trong excel ta đã tìm được kết quả là 0.67 như ví dụ trên

Trong trường hợp một trong các tham số trong hàm tính có giá trị không phải dạng số thì hàm tính sẽ trả về giá trị lỗi như dưới đây

cach-su-dung-ham-BETADIST-trong-excel-3

Vậy là mình đã hoàn thành bài viết hướng dẫn sử dụng hàm tính BETADIST trong excel. Hàm tính tương đối đơn giản các bạn thực hành 2,3 lần là sẽ quen

Ngoài ra các bạn cũng nên tìm hiểu thêm những hàm excel hữu ích khác trong học tập và công việc!

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelHọc cách sử dụng hàm betadist trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn kiểm tra ổ cứng bị bad, check bad ổ cứng

Kiểm tra ổ cứng bị bad sẽ giúp chúng ta biết tình trạng của ổ cứng hiện ta có bị lỗi không, khi ổ cứng bị bad có nghỉa là ổ cứng đã sắp bị hỏng, khi biết ổ cứng bị bad thì chúng ta lên thay một cái ổ cứng mới.

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.