1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn dùng hàm devsq trong excel

18/07/2017 Av Av

DEVSQ là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu của chúng.

Đọc thêm:

Cách dùng hàm devsq trong excel

Cú pháp hàm devsq:

=DEVSQ(number1, [number2], ...)

Trong đó:

  • Number 1,2,3 là các đối số của hàm tính

Chú ý:

  • Number 1 là giá trị bắt buộc còn từ number 2 trở đi là giá trị tùy chọn
  • Trong trường hợp number không có giá trị dạng số thì hàm tính sẽ trả về kết quả lỗi
  • Trong trường hợp một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic hoặc văn bản hay ô trống thì khi đó những giá trị này sẽ bị bỏ qua
  • Phương trình tính tổng bình phương độ lệch sẽ như sau:

cach-su-dung-ham-DEVSQ-trong-excel

Ví dụ hàm devsq:

Tính tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu của chúng với thông tin cụ thể trong ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-DEVSQ-trong-excel-1

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-DEVSQ-trong-excel-2

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính như sau:

cach-su-dung-ham-DEVSQ-trong-excel-3

Như vậy kết quả tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu có trong ví dụ là bằng 1377.2

Trong trường hợp number không có giá trị dạng số thì hàm tính sẽ trả về kết quả lỗi như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-DEVSQ-trong-excel-4

Đến đây là mình đã hoàn thành bài viết hướng dẫn dùng DEVSQ trong excle rồi nhé. Các bạn có thể lấy một ví dụ khác để thực hành cho nhuần nhuyễn hơn. Chúc thành công

 

Tag: Học excelCách dùng hàm devsq trong excel

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.