Gõ Tiếng Việt online


Hướng dẫn gõ tiếng việt online

Kiểu gõ sắc huyền hỏi ngã nặng móc trăng dd
TELEX s f r x j aa ow aw dd
VIQR ' ` ? ~ . ^ * ( dd
VNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ví dụ Gõ tiếng việt online

TELEX Gox tieengs vieetj online
VIQR Go~ tie^'ng Vie^.t online
VNI go4 Tie61ng Vie65t online

Tiện ích gõ tiếng việt online giúp chúng ta tập gõ tiếng việt theo 3 kiểu, và hiểu hơn về đánh tiếng việt mà hầu hết các bạn đều không hề biết

Note:Để sử dụng được tiện ích đánh tiếng việt online này thì các bạn phải tắt phần mềm unikey đi mới sử dụng được

Telex (hay TELEX) là một kiểu gõ tiếng Việt thông dụng nhất hiện này, đây là kiểu gõ mà chúng ta hay chọn để sử dụng

VIQR Là kiểu gõ dùng bảng mã ASCII 7 sử dụng trên internet nhiều, kiểu này được nhiều bạn trẻ viết nhìn nó lạ mắt và độc đáo

VNI Là kiểu gõ được sử dụng vào máy tính quy ước cho tiếng việt