1. Trang chủ
  2. Excel

Chia sẻ về hàm sheet trong excel

25/04/2017 Av Av

SHEET là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là số trang của trang tham chiếu.

Hướng dẫn sử dụng hàm sheet trong excel

Cú pháp:

=SHEET(value)

Trong đó:

  • Value là tên của một trang hoặc một tham chiếu mà bạn muốn tìm số trang của nó

Chú ý:

  • Value là giá trị tùy chọn
  • Trong trường hợp đối số value không phải là một giá trị hợp lệ thì hàm tính sẽ cho ra kết quả lỗi #REF!
  • Trong trường hợp đối số value là một tên trang không hợp lệ thì SHEET sẽ rả về cho ra kết quả lỗi #NA.

Ví dụ:

Tính số trang của trang tham chiếu với thông tinh như hình ảnh bảng tính bên dưới đây

cach-su-dung-ham-SHEET-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp hàm tính tại ô C2 như sau

cach-su-dung-ham-SHEET-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-SHEET-trong-excel-2

Kết quả cho ta thấy chỉ có 1 trang tính trong sheet MACHINE chứa dữ liệu “4STA0018L”

Bước 3: Tiếp theo ta copy hàm tính xuống các dòng bên dưới để nhận kết quả tương ứng

cach-su-dung-ham-SHEET-trong-excel-3

Trong trường hợp đối số value là một tên không hợp lệ thì SHEET sẽ rả về cho ra kết quả lỗi #NA như dưới đây

cach-su-dung-ham-SHEET-trong-excel-4

cach-su-dung-ham-SHEET-trong-excel-5

Trên đây là bài viết chia sẻ về các bước để sử dụng hàm tính SHEET trong excel

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm sheet trong excel

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.