1. Trang chủ
  2. Excel

Chia sẻ về cách sử dụng hàm tính mode.mult trong excel

19/07/2017 Av Av

MODE.MULT là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất

Chia sẻ về cách sử dụng hàm tính mode.mult trong excel

Cú pháp hàm tính mode.mult:

= MODE.MULT((number1,[number2],...)

Trong đó:

  • Number 1 là đối số đầu tiên cho những gì bạn muốn tính số yếu vị
  • Number 2 là đối số thứ 2 cho đến 254

Chú ý:

  • Number 1 là đối số bắt buộc
  • Trong trường hợp một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua.
  • Trong trường hợp bộ dữ liệu không chứa điểm dữ liệu lặp thì khi đó MULT sẽ cho ra kết quả lỗi #N/A.

Ví dụ hàm tính mode.mult:

Tìm một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-MODE.MULT-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-MODE.MULT-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính như sau:

cach-su-dung-ham-MODE.MULT-trong-excel-2

Trong trường hợp bộ dữ liệu không chứa điểm dữ liệu lặp thì khi đó  MODE.MULT sẽ cho ra kết quả lỗi #N/A như hình ảnh dưới đây:

cach-su-dung-ham-MODE.MULT-trong-excel-3

cach-su-dung-ham-MODE.MULT-trong-excel-4

Đến đây mình đã hoàn thành bài chia sẻ về cách sử dụng hàm tính MODE.MULT trong excel. Hy vọng bài viết này của mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc và học tập

Những hàm thông dụng trong excel

Tag: Học excelChia sẻ về cách sử dụng hàm tính mode-mult trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn sử dụng hàm frequency trong excel

FREQUENCY là hàm tính toán trong excel tính toán tần suất xuất hiện của các giá trị có trong phạm vi giá trị nào đó rồi sau đó cho ra kết quả là một mảng số dọc

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.