1. Trang chủ
  2. Excel

Chia sẻ về cách dùng hàm irr trong excel

19/07/2017 Av Av

IRR là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một chuỗi dòng tiền được thể hiện bằng số trong các giá trị.

Hướng dẫn dùng hàm irr trong excel

Cú pháp của hàm tính IRR như sau:

=IRR(values, [guess])

Trong đó:

  • Values là một mảng hoặc tham chiếu tới các ô có chứa những số mà bạn muốn tính toán.
  • Guess là một số mà bạn đoán là gần với kết quả của IRR.

Chú ý:

  • Values là đối số bắt buộc
  • Guess là đối số tùy chọn

Ví dụ hàm tính IRR:

Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một chuỗi dòng tiền được thể hiện bằng số trong các giá trị với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-IRR-trong-excel

  1. Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau 4 năm

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô B8 như sau:

cach-su-dung-ham-IRR-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-IRR-trong-excel-2

Như vậy -1% là tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau 4 năm

  1. Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau 5 năm

Tương tự như vậy ta có kết quả sau:

cach-su-dung-ham-IRR-trong-excel-3

cach-su-dung-ham-IRR-trong-excel-4

  1. Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau 2 năm. Ta thêm đối số tùy chọn Guess là -10% vào hàm tính

Bước 1: Nhập cú pháp hàm tính tại ô B10 như sau:

cach-su-dung-ham-IRR-trong-excel-5

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả của hàm

cach-su-dung-ham-IRR-trong-excel-6

Đến đây mình đã hoàn thành bài chia sẻ về cách sử dụng hàm IRR trong excel. Hy vọng bài viết này của mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong học tập và trong công việc

Những hàm thông dụng trong excel

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelHướng dẫn dùng hàm irr trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Chia

Chia sẻ về cách dùng hàm floor.precise trong excel

FLOOR.PRECISE là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là một số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất hoặc tới bội số có nghĩa gần nhất

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.