1. Trang chủ
  2. Excel

Chia sẻ về cách dùng hàm hypgeom.dist trong offce excel

19/07/2017 Av Av

HYPGEOM.DIST là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phân bố siêu bội.

Hướng dẫn sử dụng hàm hypgeom.dist trong offce excel

Cú pháp hàm hypgeom.dist:

=HYPGEOM.DIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop,cumulative)

Trong đó:

  • Sample_s là số lần thành công trong mẫu.
  • Number_sample là kích thước của mẫu.
  • Population_s là số lần thành công trong tập hợp.
  • Number_pop là kích thước của tập hợp.
  • Cumulative là một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm.

Chú ý:

  • Trong trường hợp tích lũy là TRUE thì khi đó hàm tính HYPGEOM.DIST sẽ cho ra kết quả là hàm phân bố tích lũy.
  • Trong trường hợp tích lũy là FALSE thì khi đó hàm tính HYPGEOM.DIST sẽ cho ra kết quả là hàm khối xác suất.
  • Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm tính HYPGEOM.DIST sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! .
  • Trong trường hợp number_pop nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì khi đó hàm tính HYPGEOM.DIST sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ hàm hypgeom.dist:

Tính phân bố siêu bội với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính excel bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-HYPGEOM.DIST-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C6 như sau:

cach-su-dung-ham-HYPGEOM.DIST-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-HYPGEOM.DIST-trong-excel-2

Trong trường hợp Cumulative có giá trị là False thì kết quả sẽ là hàm khối xác suất như sau:

cach-su-dung-ham-HYPGEOM.DIST-trong-excel-3

Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm tính HYPGEOM.DIST sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! .như dưới đây:

cach-su-dung-ham-HYPGEOM.DIST-trong-excel-4

Vậy là mình đã hoàn thành bài viết chia sẻ về cách dùng hàm tính HYPGEOM.DIST trong excel

Những hàm thông dụng trong excel

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm hypgeom-dist trong offce excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Hướng

Hướng dẫn tạo chữ nghệ thuật trong word 2010,2013,2016

Bạn muốn làm rõ ý, làm nổi bật một dòng chữ nào đó trong đoạn văn bản, hoặc các tiêu đề  trở nên hấp dẫn người đọc hơn. Có rất nhiều cách để làm được điều đó.

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.