1. Trang chủ
  2. Excel

Cách sử dụng hàm t.test trong excel

09/09/2017 Av Av

T.TEST là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là xác suất kết hợp với Phép thử t Student.

Hướng dẫn sử dụng hàm t.test trong excel

Cú pháp:

= T.TEST(array1,array2,tails,type)

Trong đó:

  • Array1 là tập dữ liệu thứ nhất.
  • Array2 là tập dữ liệu thứ hai.
  • Tails dùng để xác định số đuôi của phân phối
  • Type là loại Phép thử t cần thực hiện.

Chú ý:

  • Trong trường hợp Tails đuôi = 1 thì khi đó hàm tính T.TEST sẽ sử dụng phân phối một phía.
  • Trong trường hợp Tails đuôi = 2 thì khi đó hàm tính T.TEST sẽ sử dụng phân phối hai phía.
  • Trong trường hợp đuôi hoặc kiểu không phải là số thì khi đó hàm tính T.TEST sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! .
  • Trong trường hợp đuôi là giá trị khác 1 hoặc 2 thì khi đó hàm tính T.TEST sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính xác suất kết hợp với Phép thử t Student với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-T.TEST-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô D2 như sau:

cach-su-dung-ham-T.TEST-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn  gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-T.TEST-trong-excel-2

Trong trường hợp đuôi là giá trị khác 1 hoặc 2 thì khi đó hàm tính T.TEST sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! như hình ảnh bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-T.TEST-trong-excel-3

cach-su-dung-ham-T.TEST-trong-excel-4

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính T.test trong excel

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT

CHÚC THÀNH CÔNG

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm t-test trong excel

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.