1. Trang chủ
  2. Excel

Cách sử dụng hàm t.inv.2t trong excel

09/09/2017 Av Av

T.INV.2T là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là nghịch đảo hai phía của phân bố t Student.

Hướng dẫn sử dụng hàm t.inv.2t trong excel

Cú pháp:

=T.INV.2T(probability,deg_freedom)

Trong đó:

  • Probability là xác xuất kết hợp với giá trị t của phân bố t Student.
  • Deg_freedom là số bậc tự do biểu thị đặc điểm của phân bố.

Chú ý:

  • Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm T.INV.2T sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! .
  • Trong trường hợp probability nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc probability lớn hơn 1 thì khi đó hàm T.INV.2T sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .
  • Trong trường hợp deg_freedom không phải là số nguyên thì nó sẽ được cắt cụt.
  • Trong trường hợp eg_freedom nhỏ hơn 1 thì khi đó hàm T.INV.2T sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ:

Tính nghịch đảo hai phía của phân bố t Student với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-T.INV.2T-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô B4 như sau:

cach-su-dung-ham-T.INV.2T-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-T.INV.2T-trong-excel-2

Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm T.INV.2T sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! Như hình ảnh bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-T.INV.2T-trong-excel-3

Trong trường hợp probability nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc probability lớn hơn 1 thì khi đó hàm T.INV.2T sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! như hình ảnh bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-T.INV.2T-trong-excel-4

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính T.INV.2T trong excel

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

 

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm t-inv-2t trong excel

TIN LIÊN QUAN

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.