1. Trang chủ
  2. Tags "Học excel"

Cách khắc phục lỗi không mở được nhiều file excel cùng một lúc

Cách khắc phục lỗi không mở được nhiều file excel cùng một lúc

Bạn gặp lỗi không mở được nhiều file excel cùng một lúc, cứ mở một file excel khác lên là bị đóng file excel mở lúc trước và trên màn hình chỉ xuất hiện một file excel mở cuối cùng.

Hướng dẫn cách chuyển đổi số thành chữ thành công 100% trong excel

Hướng dẫn cách chuyển đổi số thành chữ thành công 100% trong excel

Cách chuyển đối số thành chữ trong excel sẽ hỗ trợ những bạn làm kế toán rất nhiều trong công việc. Vậy bạn đã biết cách đổi số thành chữ trong excel chưa, nếu chưa hôm nay kenhit.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi số thành chữ

Cách bỏ mật khẩu trong file excel

Cách bỏ mật khẩu trong file excel

Hướng dẫn cách bỏ, gỡ mật khẩu hay password của một file excel nếu bạn thấy chúng không còn cần thiết nữa. Cách gỡ mật khẩu cho excel 2007, 2010, 2013,2016.

Cách đặt mật khẩu password cho file excel

Cách đặt mật khẩu password cho file excel

Cách tạo mật khẩu cho file excel hoàn toàn đơn giản, giúp các bạn có thể bảo mật được thông tin trong file excel quan trọng. Mỗi khi người dùng mở file sẽ hiển thị password mới có thể mởi được.

Giới thiệu về cách sử dụng hàm sumifs trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm sumifs trong excel

Sumifs là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tổng số trong vùng cần tính tổng với nhiều điều kiện cần thỏa mãn.

Giới thiệu về cách sử dụng hàm sumifs trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm sumifs trong excel

Sumifs là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tổng số trong vùng cần tính tổng với nhiều điều kiện cần thỏa mãn.

Cách sử dụng hàm sumif trong excel

Cách sử dụng hàm sumif trong excel

SUMIF là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tổng các số trong vùng cần tính theo điều kiện cho trước

Giới thiệu về cách sử dụng hàm z.test trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm z.test trong excel

Z.TEST là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị P một phía của kiểm tra z.

Cách sử dụng hàm yieldmat trong excel

Cách sử dụng hàm yieldmat trong excel

YIELDMAT là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn.

Giới thiệu về cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

YIELDDISC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là lợi tức hàng năm cho chứng khoán chiết khấu.

Cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

Cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

YIELDDISC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là lợi tức của một chứng khoán trả lãi định kỳ.

Giới thiệu về cách sử dụng hàm yearfrac trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm yearfrac trong excel

YEARFRAC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phần trong năm được đại diện bởi số ngày trọn vẹn giữa hai ngày

Cách sử dụng hàm yearfrac trong excel

Cách sử dụng hàm yearfrac trong excel

YEARFRAC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị hiện tại ròng cho một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải là định kỳ

Giới thiệu về cách sử dụng hàm xirr trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm xirr trong excel

XIRR là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho một lịch biểu các dòng tiền không nhất thiết phải là định kỳ

Cách sử dụng hàm workday.intl trong excel

Cách sử dụng hàm workday.intl trong excel

WORKDAY.INTL là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định

Giới thiệu về cách sử dụng hàm workday trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm workday trong excel

WORKDAY là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là một số ngày làm việc đã xác định

Hướng dẫn sử dụng hàm weibull.dist trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm weibull.dist trong excel

WEIBULL.DIST là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phân bố Weibull

Giới thiệu về cách sử dụng hàm varpa trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm varpa trong excel

VARPA là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp.

Cách sử dụng hàm vara trong excel

Cách sử dụng hàm vara trong excel

VARA là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là Ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Giới thiệu về cách sử dụng hàm var.s trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm var.s trong excel

VAR.S là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phương sai dựa trên mẫu

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn di chuyển ô được chọn hiện hành trong excel 2010

Đối với những bạn mới làm việc với bảng tính excel thì việc di chuyển ô được chọn trong excel cũng là một không dễ chút nào. Tuy nhiên lần đầu thì cái gì cũng bỡ ngờ. Sau khi bạn đọc bài viết dưới đây thì bạn sẽ thấy thao tác này lại cực kỳ đơn giản

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.