1. Trang chủ
  2. Tags "Cách gửi file qua teamviewer"

Hướng dẫn cách gửi file qua teamviewer

Hướng dẫn cách gửi file qua teamviewer

Không chỉ kết nối được đến máy tính khác mà chúng ta có thể gửi file qua teamviewer một cách đơn giản.

Tin tức ngẫu nhiên

Cách

Cách thay đồi kích thước chiều cao và rộng của ô trong excel

Mặc định thì các ô trong excel sẽ có kích thước nhỏ, và chắc chắn sẽ không phù hợp với bạn rùi, do đó chúng ta phải chỉnh sao cho nó phù hợp với file làm việc nhé!

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.