1. Trang chủ
  2. Tags "Cách dùng teamviewer"

Hướng dẫn cách gỡ teamviewer

Hướng dẫn cách gỡ teamviewer

Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng teamviewer nữa thì có thể gỡ bỏ teamviewer, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa teamviewer khỏi máy tính

Hướng dẫn cách gửi file qua teamviewer

Hướng dẫn cách gửi file qua teamviewer

Không chỉ kết nối được đến máy tính khác mà chúng ta có thể gửi file qua teamviewer một cách đơn giản.

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cố định cho teamviewer

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu cố định cho teamviewer

Đặt mật khẩu cố định cho teamviewer là mỗi khi máy tính bật lên thì mật khẩu teamviewer sẽ không bị thay đổi, mỗi khí bật máy chúng vẫn là mật khẩu mà chúng ta đã đặt cột định.

Hướng dẫn cách kết nối teamviewer vào máy người khác

Hướng dẫn cách kết nối teamviewer vào máy người khác

Phần mềm teamviewer giúp chúng ta có thể ở một nơi xa và kết nối qua teamviewer để có thể vào được máy người khác và sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối teamviewer vào máy người khác.

Hướng dẫn cài teamviewer, phần mềm mềm điều khiển máy tính

Hướng dẫn cài teamviewer, phần mềm mềm điều khiển máy tính

Cài teamviewer giúp chúng ta có thể điều khiển máy tính từ xa mà không nhất thiết phải đến tận nơi chiếc máy tính đó. Riêng mình thấy phần mềm teamviewer thật tuyệt vời, giúp mình giải quyết công việc một cách nhanh chóng hơn rất nhiều.

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn remote desktop điều khiển máy tính trong mạng lan

Với những máy tính cùng mạng làn chúng ta có thể sử dụng remote desktop điều khiển máy tính trong mạng lan, không cần phải sử dụng phần mềm điều khiển từ xa như teamview.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.