Cách phòng chống virus Wanna Cry

Cách phòng chống virus Wanna Cry

Làm thế nào để phòng chống được virus Wana Cry, mã độc Wanna Cry 2.0 là một virus làn vào máy tính mã hóa dữ liệu kể cả máy tính trong cùng mạng lan vô cùng nguy hiểm

VIDEO

Bạn muốn có được những chữ đẹp trong photoshop thì hãy tải ngay bộ font chữ tuyệt đẹp này, mình tin bộ font chữ này sẽ không làm bạn thất vọng

VIDEO MỚI NHẤT Xem thêm

Tin tức ngẫu nhiên

Chia

Chia sẻ về cách sử dụng hàm edate trong excel

EDATE là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là số sê-ri đại diện cho một ngày trước hoặc sau ngày cho trước một số tháng xác định.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.