1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm tính mode.sngl trong excel

19/07/2017 Av Av

MODE.SNGL là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị thường xuyên xảy ra hoặc lặp lại nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Cách sử dụng hàm tính mode.sngl trong excel

Cú pháp hàm tính mode.sngl:

=MODE.SNGL(number1,[number2],...)

Trong đó:

  • Number 1 là đối số thứ nhất
  • Number 2 là đối số thứ 2 cho đến tối đã là 254

Chú ý:

  • Number là giá trị bắt buộc
  • Number 2 tới 254 là các giá trị tùy chọn
  • Trong trường hợp một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.
  • Trong trường hợp tập dữ liệu không chứa điểm dữ liệu trùng lặp nào, thì hàm MODE.SNGL trả về giá trị lỗi #N/A

Ví dụ hàm tính mode.sngl:

Tìm giá trị thường xuyên xảy ra hoặc lặp lại nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-MODE.SNGL-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-MODE.SNGL-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-MODE.SNGL-trong-excel-2

Vậy giá trị thường xuyên xảy ra hoặc lặp lại nhất trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu với thông tin như ví dụ là 65

Trong trường hợp tập dữ liệu không chứa điểm dữ liệu trùng lặp nào, thì hàm MODE.SNGL trả về giá trị lỗi #N/A như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-MODE.SNGL-trong-excel-3

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính MODE.SNGL trong excel.

Những hàm thông dụng trong excel

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm tính mode-sngl trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn sử dụng hàm chisq.inv trong excel

CHISQ.INV là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương.

Học Word

Cách

Cách kiểm tra phiên bản office

Kiểm tra phiên bản office cài đặt vào máy tính của mình giúp việc nâng cấp phiên bản office dễ dàng hơn. Trong bài này mình xin hướng dẫn các bạn cách xem phiêm bản office là bao nhiêu.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.