1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm tính days360 trong microsoft office excel 2010

17/01/2017 Av Av

Mục đích: tính toán số ngày giữa hai ngày là mốc thời gian cụ thể trong 1 năm có 360 ngày, là một hàm được sử dụng khá nhiều trong excel

Cách sử dụng hàm tính days360 trong microsoft office excel 2010

Công thức: =DAYS360(start_date,end_date,[method]).

Trong đây:

Start_date là ngày bắt đầu

End_date là ngày kết thúc

Method là giá trị tùy chọn dựa theo 2 cách sử dụng của Hoa Kỳ hay của châu âu khi bạn sử dụng hàm này

Nếu Method là True: Cách tính toán của châu âu. Ngày bắt đầu trong công thức và ngày kết thúc trong công thức xảy ra vào ngày 31 của tháng thì nó sẽ là ngày 30 của tháng đó

Nếu Method là False: Cách tính toán của Hoa Kỳ. Nếu như ngày bắt đầu là ngày cuối của một tháng thì sẽ là ngày 30 của tháng đó. Nếu như ngày kết thúc là ngày cuối của một tháng và ngày bắt đầu trước ngày 30 của tháng đó thì ngày kết thúc sẽ là ngày đầu của tháng kế tiếp. Nếu không thì ngày kết thúc trong công thức sẽ là ngày thứ 30 của tháng đó

Lấy ví dụ:

Tính số ngày từ ngày 11/07/2016 đến ngày 12/07/2016 là bao nhiêu ngày

cach-su-dung-ham-days360-trong-excel

Đầu tiên ta nhập công thức vào ô D2

cach-su-dung-ham-days360-trong-excel-1

Enter để kết thúc công thức

cach-su-dung-ham-days360-trong-excel-2

Tiếp theo ta chọn giá trị tùy chọn là FALSE từ là Method là ô C3 và ta cũng có kết quả

cach-su-dung-ham-days360-trong-excel-3

cach-su-dung-ham-days360-trong-excel-4

Trên đây mình đã hướng dẫn xong các bạn các thao tác để sử dụng hàm Days360

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm tính days360 trong microsoft office excel 2010

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Cách

Cách tìm word trong máy tính

Sau khi cài đặt song bộ cài office thì phần mềm word hay excel sẽ không hiển thị ở màn hình desktop mà chúng ta mà lỗi chúng ta. Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách tìm word trong máy tính để sử dụng.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.