1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm tính critbinom trong office excel

21/03/2017 Av Av

CRITBINOM là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị nhỏ nhất mà khi phân bố nhị thức lũy tích ³ một giá trị tiêu chí.

Cách sử dụng hàm tính critbinom trong office excel

Cú pháp: = CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

Trong đó:

  • Trials là số phép thử Bernoulli
  • probability_s là xác suất thành công trên mỗi phép thử
  • alpha là giá trị tiêu chí

Chú ý:

  • Tất cả các đối số trong hàm tính đều phải có giá trị dạng số. Trong trường hợp các đối số không có giá trị dạng số thì hàm tính sẽ trả về giá trị lỗi
  • Trong trường hợp trials không phải là số nguyên thì nó sẽ bị cắt cụt
  • Trong trường hợp trials nhỏ hơn 0 thì hàm tính sẽ trả về giá trị lỗi #NUM

Ví dụ:

Tính toán giá trị nhỏ nhất mà khi phân bố nhị thức lũy tích ³ một giá trị tiêu chí với thông tin như bảng tính bên dưới đây

cach-su-dung-ham-CRITBINOM-trong-excel

Bước 1: Nhập hàm tính tại ô C5

cach-su-dung-ham-CRITBINOM-trong-excel-1

Bước 2: Enter để nhận kết quả

cach-su-dung-ham-CRITBINOM-trong-excel-2

Như vậy đối với thông tin như ví dụ khi

  • Số phép thử Bernoulli là 12
  • Xác suất thành công của mỗi phép thử là 0.4
  • Giá trị tiêu chí là 0.73

Thì giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng một giá trị tiêu chí sẽ là 6

Trên đây là bài hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính CRITBINOM trong excel để tìm ra giá trị nhỏ nhất mà khi phân bố nhị thức lũy tích ³ một giá trị tiêu chí.

Ngoài ra các bạn cũng nên tìm hiểu thêm những hàm excel hữu ích khác trong học tập và công việc!

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn trong công việc và học tập

 

Tag: Học excelCách sử dụng hàm tính critbinom trong office excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Cách

Cách tìm word trong máy tính

Sau khi cài đặt song bộ cài office thì phần mềm word hay excel sẽ không hiển thị ở màn hình desktop mà chúng ta mà lỗi chúng ta. Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách tìm word trong máy tính để sử dụng.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.