1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm tính covar trong office excel

21/03/2017 Av Av

COVAR là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là hiệp phương sai, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

Cách sử dụng hàm tính covar trong office excel

Cú pháp: =COVAR(array1,array2)

Trong đó:

  • array1 là phạm vi vùng dữ liệu thứ nhất chứa các số nguyên
  • array2 là phạm vi vùng dữ liệu thứ hai chứa các số nguyên

Chú ý:

  • Trong hàm tính các đối số bắt buộc phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu chứa số nếu không phải các dạng trên hàm tính sẽ trả về giá trị lỗi
  • Những ô chứa dữ liệu văn bản hoặc ô trống thì sẽ được bỏ qua
  • Trong trường hợp array1 và array2 có các số điểm dữ liệu khác nhau thì hàm tính COVAR sẽ trả về giá trị lỗi #N/A
  • Ta có hiệp phương sai là

cach-su-dung-ham-COVAR-trong-excel

Trong đó

  • và là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2)
  • n là cỡ mẫu

Ví dụ:

Tính hiệp phương sai, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu với thông tin như bảng tính bên dưới đây

cach-su-dung-ham-COVAR-trong-excel-1

Bước 1: Nhập cú pháp hàm tính tại ô B8

cach-su-dung-ham-COVAR-trong-excel-2

Bước 2: Enter để nhận kết quả

cach-su-dung-ham-COVAR-trong-excel-3

Trong trường hợp array1 và array2 có các số điểm dữ liệu khác nhau thì hàm tính COVAR sẽ trả về giá trị lỗi #N/A như hình ảnh bên dưới đây

cach-su-dung-ham-COVAR-trong-excel-4

cach-su-dung-ham-COVAR-trong-excel-5

Trên đây là các bước để thực hiện hàm COVAR tính toán hiệp phương sai, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu

Ngoài ra các bạn cũng nên tìm hiểu thêm những hàm excel hữu ích khác trong học tập và công việc!

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm tính covar trong office excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Cách

Cách kiểm tra phiên bản office

Kiểm tra phiên bản office cài đặt vào máy tính của mình giúp việc nâng cấp phiên bản office dễ dàng hơn. Trong bài này mình xin hướng dẫn các bạn cách xem phiêm bản office là bao nhiêu.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.