1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm lognorm.inv trong excel

19/07/2017 Av Av

LOGNORM.INV là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là nghịch đảo của hàm phân bố lô-ga-rit chuẩn lũy tích của x

Cách sử dụng hàm lognorm.inv trong excel

Cú pháp hàm lognorm.inv:

= LOGNORM.INV(probability, mean, standard_dev)

Trong đó:

  • Probability là một xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn.
  • Mean là trung bình của ln(x).
  • Standard_dev là độ lệch chuẩn của ln(x).

Chú ý:

  • Cả ba đối số của hàm tính đều là giá trị bắt buộc
  • Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm tính LOGNORM.INV sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! .
  • Trong trường hợp xác suất nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc xác suất lớn hơn hoặc bằng 1 thì khi đó hàm tính LOGNORM.INV sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .
  • Trong trường hợp độ lệch_chuẩn nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì khi đó hàm tính LOGNORM.INV sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ hàm lognorm.inv:

Tính nghịch đảo của hàm phân bố lô-ga-rit chuẩn lũy tích của x với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-LOGNORM.INV-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô B5 như sau:

cach-su-dung-ham-LOGNORM.INV-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-LOGNORM.INV-trong-excel-2

Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải là số thì khi đó hàm tính LOGNORM.INV sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! Như hình ảnh bên dưới đây

cach-su-dung-ham-LOGNORM.INV-trong-excel-3

Trong trường hợp xác suất nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc xác suất lớn hơn hoặc bằng 1 thì khi đó hàm tính LOGNORM.INV sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM!

cach-su-dung-ham-LOGNORM.INV-trong-excel-4

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính LOGNORM.INV trong excel

Những hàm thông dụng trong excel

Tag: Học excelCách sử dụng hàm lognorm-inv trong excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Hướng

Hướng dẫn tạo chữ nghệ thuật trong word 2010,2013,2016

Bạn muốn làm rõ ý, làm nổi bật một dòng chữ nào đó trong đoạn văn bản, hoặc các tiêu đề  trở nên hấp dẫn người đọc hơn. Có rất nhiều cách để làm được điều đó.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.