1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Hlookup trong excel

22/03/2017 Av Av

HLOOKUP là hàm tính toán trong excel dùng để tìm kiếm một giá trị trong hàng trên cùng của bảng tiếp theo sẽ cho ra kết quả là giá trị trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định trong bảng

Cách sử dụng hàm hlookup trong excel

Cú pháp:

=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

  • lookup_value là giá trị cần tìm trong hàng thứ một của bảng
  • table_array là mảng dữ liệu
  • row_index_num là số hàng trong table_array mà từ đó sẽ trả về giá trị chính xác
  • range_lookup là giá trị logic

Chú ý:

  • Trong trường hợp lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng đầu tiên của mảng dữ liệu thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A

Ví dụ:

Sử dụng hàm tính Hlookup để tìm kiếm và trả về giá trị phù hợp với thông tin như bảng tính bên dưới đây

cach-su-dung-ham-HLOOKUP-trong-excel

Bước 1: Nhập hàm tính tại ô C6 như sau

cach-su-dung-ham-HLOOKUP-trong-excel-1

Bước 2: Enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-HLOOKUP-trong-excel-2

Bước 3: Tương tự như vậy tại ô C7 ta nhập hàm tính Klookup để tìm kiếm “Bolt” ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 4 trong cùng cột

cach-su-dung-ham-HLOOKUP-trong-excel-3

cach-su-dung-ham-HLOOKUP-trong-excel-4

Trên đây là bài chia sẻ của mình về mô tả, cú pháp, ví dụ của hàm tính HLOOKUP trong excel. Chúc các bạn thành công

Tag: Học excelCách sử dụng hàm hlookup trong excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Cách

Cách kiểm tra phiên bản office

Kiểm tra phiên bản office cài đặt vào máy tính của mình giúp việc nâng cấp phiên bản office dễ dàng hơn. Trong bài này mình xin hướng dẫn các bạn cách xem phiêm bản office là bao nhiêu.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.