1. Trang chủ
  2. Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm correl trong excel

26/04/2017 Av Av

CORREL là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là hệ số tương quan của các phạm vi ô Array1 và Array2.

Cách sử dụng hàm correl trong excel

Cú pháp của hàm tính như sau:

=CORREL(array1, array2)

Trong đó:

  • Array1 là phạm vi ô chứa các giá trị.
  • Array2là phạm vi ô thứ hai chứa các giá trị.

Chú ý:

  • Hai đối số trong hàm tính là giá trị bắt buộc
  • Trong trường hợp một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, thì khi đó những giá trị này sẽ bị bỏ qua
  • Trong trường hợp Array1 và Array2 có số điểm dữ liệu khác nhau thì khi đó hàm tính CORREL sẽ cho ra kết quả lỗi #N/A.
  • Trong trường hợp Array1 hoặc Array2 trống hoặc nếu của các giá trị của chúng bằng không thì kho đó hàm tính CORREL sẽ cho ra kết quả lỗi #DIV/0!

Ví dụ:

Tính hệ số tương quan của các phạm vi ô Array1 và Array2 với thông tin như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-CORREL-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2

cach-su-dung-ham-CORREL-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-CORREL-trong-excel-2

Trong trường hợp Array1 và Array2 có số điểm dữ liệu khác nhau thì khi đó hàm tính CORREL sẽ cho ra kết quả lỗi #N/A như dưới đây

cach-su-dung-ham-CORREL-trong-excel-3

cach-su-dung-ham-CORREL-trong-excel-4

Như vậy ta có kết quả hệ số tương quan của các phạm vi ô Array1 và Array2 theo ví dụ trên là 0.816422993

Đến đây mình đã hoàn thành bài viết hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm tính CORREL trong excel

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Tag: Học excelCách sử dụng hàm correl trong excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Cách

Cách kiểm tra phiên bản office

Kiểm tra phiên bản office cài đặt vào máy tính của mình giúp việc nâng cấp phiên bản office dễ dàng hơn. Trong bài này mình xin hướng dẫn các bạn cách xem phiêm bản office là bao nhiêu.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.