1. Trang chủ
  2. Excel

Chia sẻ về cách sử dụng hàm tính geomean trong excel

19/07/2017 Av Av

GEOMEAN là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương

Hướng dẫn sử dụng hàm tính geomean trong excel

Cú pháp hàm tính geomean:

=GEOMEAN(number1, [number2], ...)

Trong đó:

  • Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn

Chú ý:

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Trong trường hợp một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống thì khi đó những giá trị này sẽ bị bỏ qua.
  • Trong trường hợp bất kỳ điểm dữ liệu nào nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì khi đó hàm tính GEOMEAN sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ hàm tính geomean:

Tính là trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-GEOMEAN-trong-excel

Bước 1: nhập cú pháp của hàm tính tại ô B2 như dưới đây:

cach-su-dung-ham-GEOMEAN-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính:

cach-su-dung-ham-GEOMEAN-trong-excel-2

Trong trường hợp bất kỳ điểm dữ liệu nào nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì khi đó hàm tính GEOMEAN sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .như dưới đây:

cach-su-dung-ham-GEOMEAN-trong-excel-3

Đến đây mình đã hoàn thành bài viết chia sẻ về cách sử dụng hàm tính GEOMEAN trong excel. Chúc các bạn thành công

Những hàm thông dụng trong excel

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm tính geomean trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn xác minh bước 2 gmail, bật xác minh 2 bước gmail

Để bảo mật cho gmail tốt hơn các bạn nên xác minh 2 bước cho gmail, có nghĩa là khi đăng nhập sẽ phải có mã gửi về điện thoại thì mớ có thể vào được gmail của các bạn.

Học Word

Cách

Cách kiểm tra phiên bản office

Kiểm tra phiên bản office cài đặt vào máy tính của mình giúp việc nâng cấp phiên bản office dễ dàng hơn. Trong bài này mình xin hướng dẫn các bạn cách xem phiêm bản office là bao nhiêu.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.