1. Trang chủ
  2. Excel

Chia sẻ về cách sử dụng hàm tính geomean trong excel

19/07/2017 Av Av

GEOMEAN là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương

Hướng dẫn sử dụng hàm tính geomean trong excel

Cú pháp hàm tính geomean:

=GEOMEAN(number1, [number2], ...)

Trong đó:

  • Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn

Chú ý:

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Trong trường hợp một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống thì khi đó những giá trị này sẽ bị bỏ qua.
  • Trong trường hợp bất kỳ điểm dữ liệu nào nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì khi đó hàm tính GEOMEAN sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ hàm tính geomean:

Tính là trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-GEOMEAN-trong-excel

Bước 1: nhập cú pháp của hàm tính tại ô B2 như dưới đây:

cach-su-dung-ham-GEOMEAN-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính:

cach-su-dung-ham-GEOMEAN-trong-excel-2

Trong trường hợp bất kỳ điểm dữ liệu nào nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì khi đó hàm tính GEOMEAN sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .như dưới đây:

cach-su-dung-ham-GEOMEAN-trong-excel-3

Đến đây mình đã hoàn thành bài viết chia sẻ về cách sử dụng hàm tính GEOMEAN trong excel. Chúc các bạn thành công

Những hàm thông dụng trong excel

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm tính geomean trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn mở và lưu file word

Đối với các bạn chưa sử dụng word lần nào hoặc không làm việc nhiều với word thì việc mởi file word và lưu file word cũng là một vấn đề khó khăn

Học Word

Cách

Cách tìm word trong máy tính

Sau khi cài đặt song bộ cài office thì phần mềm word hay excel sẽ không hiển thị ở màn hình desktop mà chúng ta mà lỗi chúng ta. Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách tìm word trong máy tính để sử dụng.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.