1. Trang chủ
  2. Excel

Chia sẻ về cách sử dụng hàm quartile.exc trong excel

20/07/2017 Av Av

QUARTILE.EXC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tứ phân vị của tập dữ liệu

Những hàm thông dụng trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm quartile.exc trong excel

Cú pháp hàm quartile.exc:

= QUARTILE.EXC(array,quart)

Trong đó:

  • Array là mảng hoặc phạm vi ô có chứa các giá trị số mà bạn muốn tìm giá trị tứ phân vị.
  • Quart dùng để chỉ rõ giá trị nào cần trả về.

Chú ý:

  • Hai đối số thuộc hàm tính đều là giá trị bắt buộc
  • Trong trường hợp đối số mảng để trống thì khi đó hàm tính QUARTILE.EXC sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .
  • Trong trường hợp quãng bốn không phải là số nguyên thì khi đó nó sẽ bị cắt cụt phần sau dấu phẩy
  • Trong trường hợp quãng bốn nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc nếu quãng bốn lớn hơn hoặc bằng 4 thì khi đó hàm tính QUARTILE.EXC sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM!.

Ví dụ hàm quartile.exc:

Tính tứ phân vị của tập dữ liệu với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-QUARTILE.EXC-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-QUARTILE.EXC-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-QUARTILE.EXC-trong-excel-2

Trong trường hợp đối số mảng để trống thì khi đó hàm tính QUARTILE.EXC sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .như hình ảnh bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-QUARTILE.EXC-trong-excel-3

Đến đây mình đã hoàn thành bài viết chia sẻ về cách sử dụng hàm tính QUARTILE.EXC trong excel

 

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm quartile-exc trong excel

TIN LIÊN QUAN

Tin tức ngẫu nhiên

Học Word

Cách

Cách kiểm tra phiên bản office

Kiểm tra phiên bản office cài đặt vào máy tính của mình giúp việc nâng cấp phiên bản office dễ dàng hơn. Trong bài này mình xin hướng dẫn các bạn cách xem phiêm bản office là bao nhiêu.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.