1. Trang chủ
  2. Excel

Chia sẻ về cách sử dụng hàm nominal trong excel

19/07/2017 Av Av

NOMINAL là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là lãi suất danh nghĩa hàng năm.

Hướng dẫn sử dụng hàm nominal trong excel

Cú pháp hàm nominal:

= NOMINAL(effect_rate, npery)

Trong đó:

  • Effect_rate là lãi suất thực tế.
  • Npery là số kỳ hạn tính lãi kép mỗi năm.

Chú ý:

  • Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải dạng số thì khi đó hàm tính NOMINAL sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE!.
  • Trong trường hợp effect_rate nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc nếu npery nhỏ hơn 1 thì khi đó hàm tính NOMINAL sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! .

Ví dụ hàm nominal:

Tính lãi suất danh nghĩa hàng năm với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-NOMINAL-trong-excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô C2 như sau:

cach-su-dung-ham-NOMINAL-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

cach-su-dung-ham-NOMINAL-trong-excel-2

Trong trường hợp bất kỳ đối số nào không phải dạng số thì khi đó hàm tính NOMINAL sẽ cho ra kết quả lỗi #VALUE! Như hình ảnh dưới đây:

cach-su-dung-ham-NOMINAL-trong-excel-3

Trong trường hợp effect_rate nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì khi đó hàm tính NOMINAL sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! . như hình ảnh dưới đây:

cach-su-dung-ham-NOMINAL-trong-excel-4

Trong trường hợp npery nhỏ hơn 1 thì khi đó hàm tính NOMINAL sẽ cho ra kết quả lỗi #NUM! Như hình ảnh dưới đây:

cach-su-dung-ham-NOMINAL-trong-excel-5

Như vậy đến đây mình đã hoàn thành bài viết chia sẻ về cách sử dụng hàm tính NOMINAL trong excel. Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong học tập và trong công việc

Những hàm thông dụng trong excel

CHÚC THÀNH CÔNG

Tag: Học excelHướng dẫn sử dụng hàm nominal trong excel

TIN LIÊN QUAN

Học Word

Cách

Cách kiểm tra phiên bản office

Kiểm tra phiên bản office cài đặt vào máy tính của mình giúp việc nâng cấp phiên bản office dễ dàng hơn. Trong bài này mình xin hướng dẫn các bạn cách xem phiêm bản office là bao nhiêu.

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.