Cách phòng chống virus Wanna Cry

Cách phòng chống virus Wanna Cry

Làm thế nào để phòng chống được virus Wana Cry, mã độc Wanna Cry 2.0 là một virus làn vào máy tính mã hóa dữ liệu kể cả máy tính trong cùng mạng lan vô cùng nguy hiểm

VIDEO

Bạn muốn có được những chữ đẹp trong photoshop thì hãy tải ngay bộ font chữ tuyệt đẹp này, mình tin bộ font chữ này sẽ không làm bạn thất vọng

VIDEO MỚI NHẤT Xem thêm

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn sử dụng hàm day trong excel 2010

Hàm Day là hàm trả giá trị ngày tháng năm về giá trị ngày với số nguyên từ 1-31. Ngày 31 thì sẽ  tùy theo tháng vì có tháng có 31 ngày có tháng chỉ đến ngày 30 là kịch

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.